Terminoloji ve Çeviri
%25İNDİRİM

Etiket Fiyatı : 27.00 TL

20.25 TLDetay

Terminoloji ve Çeviri, farklı alanlarda uzmanakademisyenlerin katkılarıyla oluşturulmuş disiplinler arası,kolektif bir kitaptır. Türkiye'de farklı uzmanlık alanlarındayapılan çevirilerde terimler konusunda karşılaşılan hatalarlailgili çevirmenler ve çeviribilim öğrencileri ya da dil ileuğraşan her kesim için farkındalık yaratmak, bu hatalarınnasıl önlenebileceğine dair öneriler sunma ve yöntemgeliştirme amacıyla hazırlanmıştır. Eserde yer alanmakalelerde terminoloji ile ilgili çeviri hatalarının tespitedilerek örneklendirilmesi, terim üretme süreçleri hakkındabilgi ve yöntemlerin betimlenmesi, yanlış çevrilen uzmanlıkterimlerinin alanlarında ne tür sıkıntılara yol açtığının ortaya konulması vb. hususlar ele alınmaktadır.