Temel Nüfus Coğrafyası
%25İNDİRİM

Etiket Fiyatı : 35.00 TL

26.25 TLDetay

Nüfus, konu itibariyle kapsamlı ve ayrıntılı hususları içermektedir.Birçok istatistikten elde edilen verilerin yorumlanıp analiz edilmesi
gerekir. Nüfus konusu hakkında bilgi sahibi olmak için nüfus coğrafyasıhakkında genel hususlar ile birlikte nüfus araştırma yöntemlerinin veveriler hakkında yorumlama yapma bilgisinin verilmesi, öğretilmesi ayrıbir önem kazanmaktadır. Çünkü nüfus coğrafyası, sürekli takip isteyenve güncel olayların takibini gerekli kılan bir özelliğe sahiptir.Araştırmacının güçlü bir coğrafya bilgisi olması, savaş ve göç gibi
nüfusu etkileyen olayların bilinmesi bu verilerin doğru anlaşılmasına vecoğrafi anlamda analizler yapılabilmesine olanak sağlayacaktır.
Eserin en önemli özelliği dünya ölçeğinde nüfus konusunun güncelçerçevesini yansıtan tek kaynak olmasıdır. Eser hazırlanırken sayıların
mümkün olduğunca grafik ve tablolar ile gösterilmesine çalışılmıştır.Böylece okuyucunun ve araştırmacının rakamlar arasında kaybolmadan konu üzerinde yorum yapılmasına teşvik edilmiştir.