Tarihsel Akışı İçerisinde Çeviri Süreci ve Çeviribilim
%25İNDİRİM

Etiket Fiyatı : 27.50 TL

20.625 TLDetay

Tarihsel Akışı İçerisinde Çeviri Süreci ve Çeviribilim isimli bueser, özellikle çevirmen adayları, çevirmenler, çeviribilimciakademisyenler için hazırlanmıştır. Çeviri süreci veçeviribilim alanına hitap eden çalışmada, çeviri tarihi, çeviriteknolojileri, çeviride eşdeğerlik, çeviri kuramlarının pratiğeyansımalarını gösteren uygulamalı çalışmalar konuedilmiştir. Küreselleşmenin ve internet teknolojilerinin
yoğun yaşandığı günümüzde işlevsellik açısından çeviribilimeönemli katkıları olacaktır.