Okyanusya Coğrafyası
%25İNDİRİM

Etiket Fiyatı : 37.00 TL

27.75 TLDetay

İnsanoğlunun en eski yerleşim alanı olarak, eski kara kütlelerinin kesişme noktasını oluşturan Ortadoğu bölgesi ve çevresi, tarihinin ilk devirlerinden bugüne yoğun bir yerleşmeye sahne olmuştur. Hu bağlamda. Ortadoğu ile birlikte, Asya, Avrupa ve Afrika! kıtaları, insanoğlunun yerleştikleri ve yaşadıkları eski mekanlardır. Daha soma. yeni kara kütleleri adı verilen diğer kıtalara yayıldıkları kabul edilir. Dolaysıyla hu kıtalar, eski kara kütlelerine yöre. her yönüyle yenidir. Bu yenilik, nüfustan yerleşmeye, tarımdan hayvancılığa, sanayileşmeden ticarete katlar bütün alanlarda kendini hissettirir.

Sömürgecilik faaliyetlerinin yoğun bir şekilde uygulandığı kıtalardan birisi de, hiç şüphe yok ki Avustralya ve Büyük Okyanus içindeki adalardır. Gelecek jeolojik dönemlerde, gerek siyasi ve gerekse ekonomik coğrafya açısından, gelecekle "Okyanusya" adıyla büyük ve güçlü bir kıla ortaya çıkacağı beklenmektedir. Ancak bu gelişmeler çok uzun bir süreç içersinde gerçekleşecektir. Bu eserde, daha ziyade yakın geçmiş, günümü ve akın gelecekteki coğrafi gelişmeler incelenmiştir.