Dünya Denkleminde Ortadoğu Coğrafyası
%25İNDİRİM

Etiket Fiyatı : 35.00 TL

26.25 TLDetay

Ortadoğu bölgesi, tarihin en eski devirlerinde olduğu gibi, bugün de önemli bir stratejik konuma sahiptir. Çağın ekonomik gelişmeleri için gereksinim duyulan petrolün bu bölgede çok zengin yataklar içermesi, bölgenin jeopolitikönemini kat kat daha arttırmıştır. Her yönüyle önemli bir yere sahip olan bu bölgenin, İslam dininin merkezi ve yayılma sahası olması, Müslüman olmayan diğer dünya devletleri tarafından ilgi odağı haline gelmiştir. Kitabın içinde kısa gezinti yapıldığında, dünya denkleminde Ortadoğu hakkında ayrıntılı bilgilere rastlanacaktır. Ayrıca kitabın son bölümünde ise, bölgenin mevcut tüm sorunları ele alınmış ve çözüm yolları sunulmaya gayret edilmiştir.