Afetler ve Afet Yönetimi
%20İNDİRİM

Etiket Fiyatı : 50.00 TL

40,00 TLDetay

Dünyanın tarihî başlangıcından beri devam eden afetler geçmişte volkanikpatlamalar, depremler, seller ve fırtınalar gibi doğal olaylara bağlı iken,günümüzde insan etkisine bağlı olarak sosyal ve teknolojik afetlerleçeşitlenmiş ve daha karmaşık hâle gelmiştir. Yaşanan tecrübeler afetlerinönlenmesinde, afet riskinin azaltılmasında afet eğitiminin önemli olduğunuortaya çıkarmıştır. Afet eğitimi; dünyada meydana gelen afetlerle, afeteuğramış olan insanlarla ve başımıza gelen afetler anında kendimizi ve yakınçevremizle olan ilişkilerimizi daha iyi anlamamız için değer, bilgi, kavram vebecerileri kazanmamızdır. Bu sayede meydana gelen afetlerin doğal,ekonomik, kültürel, tarihsel, potansiyel oluşum ve etkileri sorgulanır, doğrubilgi sahibi olunarak afetlere karşı doğru tepkisel davranış geliştirilir.Bu eser üniversitelerimizin coğrafya, sosyal bilgiler, sınıf öğretmenliği ve diğerbölümlerinde okutulan "Afetler ve Afet Yönetimi" derslerinde öğrencilerimizeyardımcı olmak için ders kitabı niteliğinde hazırlanmıştır. Ayrıca bu çalışmadaafetlere yönelik önemli veriler ile yönetimsel örgütlenme vedeğerlendirmelere yer verilmiş, bu konuya ilgi duyan ve merak edenlerin deihtiyaçlarını karşılamaya, eserin akademik çalışmalarda bilimsel bir kaynakniteliği taşımasına da özen gösterilmiştir.